(06N – 05Đ) Hà Nội – Hà Giang – Bắc Kạn – Cao Bằng – Lạng Sơn – Bắc Ninh