(2N) Cánh Đồng Hoa Hướng Dương – Trại Cừu – Biển Hồ Tràm