(2N) Cánh Đồng Hoa Hướng Dương – Trại Cừu – Long Hải