(2N) Cánh Đồng Hoa Hướng Dương – Vũng tàu – Đảo Long Sơn