(04N – 04Đ) Chùa Từ Vân – Bãi Dài – Nha Trang – Suối Khoáng Nóng Tháp Bà