(02N – 02Đ) Dinh Vạn Thủy Tú – Phan Thiết – Mũi Né – Bàu Sen