Đồng Tháp – Châu Đốc – Rừng Trà Sơn – Cà Mau – Bạc Liêu – Sóc Trăng – Cần Thơ