(02N – 02Đ) Lâu Đài Vang – Phan Thiết – Mũi Né – Bàu Sen