(02N – 02Đ) Núi Tà Kou – Phan Thiết – Mũi Né – Đồi Cát Vàng