(02N – 02Đ) Phan Thiết – Mũi Né – Bàu Sen – Suối Khoáng Nóng