(03N- 03Đ) Rạch Giá – Phú Quốc: Đông Đảo, Nam Đảo, Bắc Đảo (có câu cá trên tàu)