(10N – 09 Đ) Sơn La – Điện Biên – Lai Châu – Tuyên Quang – Hà Giang – Cao Bằng – Bắc Kạn – Thái Nguyên