(05N- 04Đ) Sapa- Lai Châu – Điện Biên – Mộc Châu – Mai Châu