(02N – 02Đ) Tháp Chàm – Lầu Ông Hoàng – Phan Thiết – Mũi Né – Bàu Sen