(02N – 02Đ) Trường Dục Thanh – Phan Thiết – Mũi Né – Bàu Sen